Per Schultz VVS

VVS og jordvarme i Skanderborg

Skanderborg ligger tæt på, hvor Per Schultz VVS har adresse. Vi er derfor tæt på, hvis du akut har brug for en VVS'er. Men selvom du ikke lige står med et defekt oliefyr eller en radiator der ikke virker, kan der sagtens være noget vi kan gøre for dig.

VVS i Skanderborg

Bor du i Skanderborg-Hørning Fjernvarmes forsyningsområde og er du tilsluttet fjernvarmen, har du adgang til at varme dit hus op med billig fjernvarme. Ud af de 426 fjernvarmeværker som energitilsynet fører tilsyn med, var Skandborg-Hørning Fjernvarme blandt den billigste fjerdedel i 2014. Et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh vil koste 12.543 kr. at varme op.

Du skal dog være opmærksom på, at Skanderborg-Hørning Fjernvarme kører med en incitamentstruktur, der kan have stor indflydelse på din regning. Hvis du modtager en fremløbstemperatur på over 65 grader, vil du blive belønnet med 1% reduktion i forbruget, for hver grad du kan komme under 30 på det vand du sender retur til værket. For hver grad returtemperaturen er over 37 bliver du til gengæld pålagt en ekstra 1% i forbrug. Der kan altså være penge at spare ved at sikre sig, at anlægget er indreguleret korrekt. 

Skanderborg-Hørning fjernvarme giver desuden en række tilskud, hvis du ønsker at tilslutte dig fjernvarme, efterisolere eller bare optimere dit varmeanlæg.

Kontakt Per Schultz VVS, hvis du vil sikre at dit fjernvarmeanlæg kører optimalt.

Jordvarme i Skanderborg

Du kan også få billig varme selvom du ikke bor i fjernvarmeværkets forsyningsområde. Med en varmepumpe kan du nemlig hente energi fra jorden (eller luften). Prisen på opvarmning med en varmepumpe afhænger af rigtig mange faktorer, såsom husets isoleringsgrad, kvaliteten og typen af varmepumpe. Regner man med en virkningsgrad på 3 vil varmeprisen på det hus, der bruges i energitilsynets kontrol med fjernvarmen være ca. 9.955 kr. årligt. Hertil kommer der så en udgift til et årligt servicebesøg.

Du behøver dermed ikke bo i Skanderborg by, for at have en varmeregning, der er til at betale. Per Schultz VVS tilbyder både installation af og service på varmepumper i Skanderborg.