Per Schultz VVS

Muligheder for tilskud til jordvarme, solvarme og luft/vand varmepumper

Politikkerne i Danmark er enige om at vi skal være et land, der er uafhængigt af fossile brændstoffer som f.eks. kul, olie og naturgas. Derfor bliver der med jævne mellemrum vedtaget nye regler, som skal begrænse udbredelsen af oliefyr og naturgasfyr. Samtidig indføres der forskellige tilskudsmuligheder, hvor det er muligt at opnå et økonomisk tilskud til at udskifte fyret.

Hos Per Schultz VVS holder vi os orienteret om de forskellige tilskudsmuligheder der findes, udfyld kontaktformularen, hvis du ønsker at høre mere.

Salg af energibesparelse

Regeringen har pålagt energiselskaberne at gennemføre energieffektiviseringer. Derfor vil forsyningsselskaberne gerne "købe" energibesparelser hos private forbrugere. Rent praktisk foregår det ved at der betales en pris pr. kWh der er sparet.

Der er forskel på hvor meget de forskellige selskaber er villige til at betale for besparelserne. Per Schultz VVS står for alt det praktiske og sikrer at du får tilskud til etablering af et varmepumpeanlæg.

Der er altså stadig mulighed for at opnå tilskud til at skrotte dit oliefyr.

Billigere el

Når man har et hus der er opvarmet med el, f.eks. ved hjælp af en varmepumpe, kan man få fritagelse for nogle af de afgifter, der er på el. Når din nye varmepumpe er installeret, er det vigtigt at du giver kommunen besked, så de kan ændre boligens opvarmning i BBR-registret. Herefter kan du ved henvendelse til dit el-forsyningsselskab få foretaget en ændring, der betyder at du får en elpris, der er 50 øre lavere end normalt, for den del af forbruget, der er større end 4.000 kWh.

Håndværkerfradrag / BoligJobordningen

VVS arbejde var også omfattet af det håndværkerfradrag, der blev afskaffet og udløb i 2014. Ordningen gav et skattemæssigt fradrag på 15.000 kr. pr. person over 18, hvis man fik udført f.eks. VVS arbejde. Håndværkerfradraget spøger stadig, da Venstre har lovet, at genindføre ordningen med tilbagevirkende kraft, såfremt de vinder valget i 2014.

Du skal derfor sikre, at du modtager en specificeret faktura, hvor timelønnen er opgjort separat. Håndværkerfradraget kan nemlig kun gives for håndværkerens timeforbrug. Dermed kunne der til et jordvarmeanlæg opnås fradrag for den tid der blev brugt til at nedgrave slanger og montere anlægget.

Skrot dit oliefyr

Kampagnen "Skrot dit oliefyr" var en kampagne, der kørte frem til 2011, hvor det var muligt at opnå et tilskud på op til 10.000 kr., hvis man skrottede sit oliefyr. Det var en populær ordning, der var med til at sikre, at mange oliefyr blev udskiftet med grønne alternativer, som f.eks. jordvarme.

Der er ikke nogen tegn på at ordningen vender tilbage. I stedet er der indført forbud mod installation af oliefyr fra 2016 i alle huse, som ligger inden for fjernvarmeværkernes forsyningsområde. De der har et oliefyr, har også adgang til de generelle tilskud, der gives til energiforbedringer.