Per Schultz VVS
Sådan fungerer jordvarmeanlæg

Sådan fungerer jordvarme

Jordvarme anlægget består af en slange, der er gravet ned, og en varmepumpe. Jordslangesystemet er en 300-500 meter lang plastslange, hvori der cirkulerer en blanding af vand og glykol. Jo længere slangen er, jo mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden. Slangen der er gravet ned i jorden, samler varmen op, og fører den frem til varmepumpen.

I selve varmepumpen findes en fordamper, der står i indirekte forbindelse med væsken i jordslange-systemet. I fordamperen overføres jordvarmen til et lukket kølesystem, som indeholder et kølemiddel, der har den egenskab, at det koger i atmosfærisk luft ved -40° C. Jordvarmen overføres til de kolde kølemiddeldampe, der suges ind i kompressoren, hvor dampen komprimeres kraftigt. Derved stiger temperaturen til ca. 100° C og omdanner den i jorden opmagasinerede lavenergi til såkaldt høj-energi.

I varmepumpens kondensator afgives varmen til husets radiatorsystem og forbrugsvand, idet kølemiddeldampene under afgivelsen af den indvundne varme igen overgår fra damp- til væskeform. Den afkølede kølemiddelvæske passerer en ekspansionsventil, hvorefter kølemidlet ledes tilbage til fordamperen, og processen starter forfra igen.

Processen har en meget høj virkningsgrad, der gør at man får op til 4 kW ud af systemet, for hver kW man tilfører.