Per Schultz VVS
Nedgravning af jordvarmeanlæg

Nedgravning af Jordvarme anlæg

Jordvarme får sin energi fra jorden, og forudsætter et tilstrækkelig stort areal til nedgravningen af jordvarmeslanger. Hvor mange meter jordvarmeslange, du skal bruge, afhænger af systemets kapacitet, husets størrelse og dit forbrug. Per Schultz VVS hjælper dig med at beregne det antal meter, du skal have gravet ned. Jordvarmeslangerne bliver nedgravet i en dybde der gør, at du efterfølgende uhindret kan dyrke have, lægge fliser eller andet ovenpå.

Ved eksisterende byggeri skal der graves render til slanger i haven, hvilket vil betyde, at dele af haven skal reetableres. Inden du anlægger et jordvarmeanlæg skal indhentes godkendelse fra kommunen. Godkendelsen skal indhentes af hensyn til grundvand og grundvandspejlets beliggenhed. Ved nye udstykninger er det relativ nemt at grave slanger ned, da der endnu ikke er etableret en have.